GRAFIČKI DIZAJN.NET - dobrodošli

Grafički dizajn je vrsta primenjene umetnosti koja najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i teksta, kako bi se vizualnom komunikacijom prenela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja.

Nekada je grafički dizajn bio isključivo zadatak za umetnike i slikare. U današnje vreme zadatak grafičkih dizajnera je da izrade grafiku u odredjenom digitalnom obliku da bi ona mogla da bude primenjena u daljnjoj proizvodnji, kao što je ofset štampa, sito štampa, tampon štampa, štampanje na printerima, lasersko graviranje itd.

Razvoj tehnologije je grafički dizajn doveo do tog nivoa da se uz pomoć računara mogu izraditi prava umetnička dela u relativno kratkom roku, i naravno ona se mogu primeniti na odredjenim tehnologijama.

Krajnji rezultat proizvoda grafičkog dizajnera je grafika u digitalnom formatu, koja je ulazni elemenat u daljoj proizvodnji krajnjeg proizvoda.

Grafički dizajn se već odavno bavi i trodimenzionalnim objektima (ambalažom, industrijskim dizajnom, dizajn izložbenog prostora, arhitekturom), ali ono što je novo je grafički dizajn u 3D svetu, kao što su naprimer objekti ili prostori izradjeni u raznim 3D programima (3D Studio i slično).

Dve jako bitne stavke treba imati na umu prilikom izrade grafičkog dizajna:

  • Grafički dizajn mora biti vizuelno atraktivan i razumljiv namenjenoj publici
  • Grafički dizajner mora voditi računa o tehničkoj realizaciji - tj. da se taj dizan može primeniti na odredjenoj površini da odgovarajućom tehnikom